TUTAJ ZAPŁACISZ KARTĄ tu mozna placic karta

Zapytania ofertowe

Dotyczy: udzielenia zamówienia współfinansowanego z środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka dziatanie 1.4 Wsparcie MSP poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie.

czwartek, 12 październik 2017 14:55

Zapytanie ofertowe 4/1.4.1/2017

Dotyczy: Udzielenia zamówienia współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020.

Typ projektu: Rozwój MŚP

Tytuł projektu: ,,Wdrożenie znacząco ulepszonych produktów cechujących się innowacyjnością w ujęciu rynku regionalnego, szansą na wzrost konkurencyjności firmy Omega Rusztowania S.C."

poniedziałek, 13 luty 2017 12:07

Zapytanie ofertowe 1/1.4.1./2017

Nazwa zamówienia: Sprężarka śrubowa olejowa do robota spawalniczego.